Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ann Linde till ministermöte i Bryssel

Publicerad

EU- och handelsminister Ann Linde deltar när rådet för allmänna frågor (GAC) möts i Bryssel imorgon tisdag den 8 januari 2019.

Den viktigaste frågan gäller hur EU ska bemöta desinformation. Kommissionen och EU:s utrikestjänst har presenterat en konkret handlingsplan. Detta ska ses inte minst i ljuset av det kommande valet till Europaparlamentet.

Det rumänska ordförandeskapet väntas även presentera sina prioriteringar och sitt arbetsprogram för rådets arbete under första halvåret 2019. En diskussion om hur EU kan komma närmare sina medborgare samt öka förtroendet för EU inför valet till Europaparlamentet planeras för ministerlunchen.

        - Det är helt uppenbart att påverkanskampanjer mot val och desinformation generellt är ett stort problem. Därför välkomnar jag att EU nu har en konkret åtgärdsplan, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

 

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00