Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Deklaration undertecknad om koldioxidneutralt Norden

Publicerad

Idag har de nordiska länderna undertecknat en gemensam klimatdeklaration. Miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin undertecknade deklarationen för Sverige.

Ladda ner:

Deklarationen ska leda till att öka de nordiska ambitionerna och det nordiska samarbetet på klimatområdet. De nordiska länderna åtar sig att arbeta för att uppnå netto-nollutsläpp av växthusgaser, och att nordisk klimatdiplomati i internationella forum ska leda till lösningar för minskade utsläpp av växthusgaser.

– Klimatdeklarationen visar att det finns en tyngd i det nordiska samarbetet som har potentialen att få effekt långt utanför våra gränser. Vi har nu enats om att öka våra ambitioner och vårt samarbete på klimatområdet. Vi ska dessutom agera mer gemensamt i viktiga internationella sammanhang och processer där klimatfrågan kommer upp. Ett viktigt tillfälle kommer att vara vid högnivåmötet för klimatet som FN:s generalsekreterare kallat till i september, säger Isabella Lövin, miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.