Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om nya regler för att upptäcka aggressiv skatteplanering på remiss

Publicerad

Finansdepartementet remitterar nu ett betänkande som innehåller förslag om nya krav på informationsskyldighet för skatterådgivare. De nya reglerna ska förbättra Skatteverkets kontrollverksamhet och öka möjligheterna att täppa till luckor i skattelagstiftningen.

Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare överlämnade sitt betänkande Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet (SOU 2018:91) till Finansdepartementet i mitten av januari.

Betänkandets förslag innebär att bland andra skatterådgivare ska vara skyldiga att informera Skatteverket om skatteupplägg som rådgivaren utformar eller tillhandahåller. Syftet är att förbättra Skatteverkets kontrollverksamhet och öka möjligheterna att täppa till luckor i skattelagstiftningen.

Rapporteringsskyldigheten omfattar både inhemska och gränsöverskridande arrangemang.

Förslaget innebär även att EU-direktivet om informationsskyldighet för förmedlare av vissa gränsöverskridande skatteupplägg (DAC 6) genomförs i svensk rätt.  

De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 juli 2020.

Remissinstanserna ska inkomma med svar senast den 24 april 2019.

Presskontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Linda Bolund Thornell
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 37 16
e-post till Linda Bolund Thornell, via registrator

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.