Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Lagrådsremiss om ändringar i lagen om tobak

Publicerad

Regeringen vill införa nya bestämmelser i lagen om tobak och liknande produkter avseende utfärdare av unika identitetsmärkningar på styckförpackningar med tobaksvaror. Det ska bli möjligt för en extern aktör att få ansvar för att id-märka tobaksprodukterna. Lagförslaget syftar till att id-märkningen inte nödvändigtvis ska ligga på en enskild myndighet att hantera löpande. Id-märkningar utgör en del i arbetet med att komma åt oegentligheter, fusk och smuggling av tobak. Förslagen skickas nu på remiss till Lagrådet.

– Det är positivt att regelverken kring tobaksprodukter blir striktare och harmoniseras inom EU. Detta är ett steg i att få bort smuggelcigaretter från marknaden, säger socialminister Annika Strandhäll.

Regeringen föreslår att i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter införa en bestämmelse som möjliggör att uppgiften att vara id-utfärdare överlämnas till en enskild aktör. Vidare görs bedömningen att Folkhälsomyndigheten bör få befogenhet att besluta om att överlämna uppgiften att vara id-utfärdare till någon enskild. Regeringen vill även kunna meddela föreskrifter om avgifter för att generera och utfärda unika identitetsmärkningar på styckförpackningar.

Enligt en genomförandeförordning från EU-kommissionen har medlemsstaterna en skyldighet att utse id-utfärdare som bland annat ska ansvara för att generera och utfärda unika identitetsmärkningar. Förslagen i lagrådsremissen syftar till att ge det lagstöd som behövs för att kunna lämna över uppgiften att vara id-utfärdare till en enskild, och ge denne möjlighet att ta ut avgifter för sina tjänster.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00