Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström deltar i informellt EU-utrikesministermöte i Bukarest

Publicerad

Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU-ländernas informella utrikesministermöte, ”Gymnich”, i Bukarest den 31 januari och 1 februari. Under tvådagarsmötet diskuteras Östliga partnerskapet, Venezuela, Syrien och Kina. En diskussion om Kina kommer också äga rum tillsammans med utrikesministrarna från EU:s kandidatländer.

EU:s utrikesministrar träffas informellt en gång per halvår i Europeiska rådets ordförandeland. Det informella utrikesministermötet kallas för "Gymnich" eftersom det första gången ägde rum under det tyska ordförandeskapet 1974 på slottet Gymnich, norr om Bonn.

Kontakt