Margot Wallström deltar i informellt EU-utrikesministermöte i Bukarest

Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU-ländernas informella utrikesministermöte, ”Gymnich”, i Bukarest den 31 januari och 1 februari. Under tvådagarsmötet diskuteras Östliga partnerskapet, Venezuela, Syrien och Kina. En diskussion om Kina kommer också äga rum tillsammans med utrikesministrarna från EU:s kandidatländer.

EU:s utrikesministrar träffas informellt en gång per halvår i Europeiska rådets ordförandeland. Det informella utrikesministermötet kallas för "Gymnich" eftersom det första gången ägde rum under det tyska ordförandeskapet 1974 på slottet Gymnich, norr om Bonn.

Kontakt

Pezhman Fivrin
Pressekreterare hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon 08-405 53 61
Mobil 072-526 68 18
e-post till Pezhman Fivrin