Offentlig försvarare på natten

Regeringen har i dag beslutat en proposition i syfte att stärka misstänktas och tilltalades grundläggande rättsskydd.

I propositionen föreslår regeringen att åklagare ska ges rätt att tillfälligt förordna offentlig försvarare under kvällar och nätter när domstolarna är stängda. Vidare klargörs att rätten till offentlig försvarare för den som eftersöks i Sverige enligt en nordisk eller europeisk arresteringsorder gäller fram till dess att ett överlämnande görs till en annan stat.

Propositionen har sin grund i ett EU-direktiv. Direktivet är det femte steget i en färdplan för arbetet med att stärka processuella rättigheter i brottmål, som EU enades om under det svenska EU-ordförandeskapet hösten 2009.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2019.

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08-405 27 37
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh