Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ökad tillgång på utsäde

Publicerad

Förra årets torka och 2017 års blöta höst har lett till en brist på utsäde inför vårsådden. I dag fattade EU beslut om ett undantag som gör att en viss typ av utsäde får användas för att odlas ytterligare en säsong. Detta underlättar för svenska lantbrukare som annars hade haft svårt att få tag på utsäde till våren.

- Torkan slog hårt mot svenska lantbrukare och svensk matproduktion. Många har haft det tufft. Det här undantaget kommer, tillsammans med det utsäde som vi har erbjudits från våra grannländer, att minska bristen på utsäde inför vårsådden. Det är goda nyheter för lantbruket, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Svenskt lantbruk drabbades hårt av förra årets långvariga torka och 2017 års blöta höst då skördarna blev mycket mindre än under normalår. Det har lett till brist på utsäde för viktiga växtslag som till exempel korn och havre. Ny statistik från Jordbruksverket visar att den svenska spannmålsskörden minskade med 45 % 2018 jämfört med skörden 2017. Detta kan jämföras med en minskning om 28 % i Danmark och 20 % i Finland.

EU-beslutet innebär ett undantag från regelverket och möjliggör att utsäde som annars hade använts som till exempel foder nu får säljas för ytterligare en säsongs odling. Det gäller dock endast utsäde som särskilt har fältbesiktigats av Jordbruksverket för detta ändamål,

Beslutet är efterlängtat av den svenska utsädesbranschen och svenska lantbrukare som är i stort behov av utsäde inför kommande säsongens vårsådd som i de södra delarna av landet påbörjas i mars.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.