Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Regeringens årliga rapport över genomförandet av den nationella säkerhetsstrategin

Publicerad

Skogsbränderna, terrorhotnivån och det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde är några exempel på hot mot Sveriges säkerhet. Det framgår av regeringens årliga rapport över genomförandet av den nationella säkerhetsstrategin.

Regeringen har det övergripande ansvaret för Sveriges säkerhet. Under 2018 har regeringen fattat beslut om flera viktiga åtgärder för att stärka Sveriges nationella säkerhet. Alla departement har haft att utgå från den nationella säkerhetsstrategin i sitt löpande arbete och när de tagit nya initiativ. Rapporten ger en övergripande redovisning av vad som gjorts på olika områden.

Delrapport 2018 över genomförandet av Nationella säkerhetsstrategin

Regeringen publicerade 2017, för första gången, en nationell säkerhetsstrategi. Den nationella säkerhetsstrategin anger inriktningen och utgör ett ramverk för det arbete som krävs för att gemensamt värna Sveriges intressen. Förra året publicerades den första årliga återrapporteringen.

Delrapport 2017 över genomförandet av Nationella säkerhetsstrategin

Kontakt

Dan Lundqvist Dahlin
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00