Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Sverige tar över ordförandeskapet i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco

Publicerad

Under 2019 tar Sverige över ordförandeskapsklubban i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Det nordiska försvarssamarbetet firar i år tio år i nuvarande form.

Under det svenska ordförandeskapet 2019 kommer Sverige bland annat arbeta för att de nordiska ländernas samarbete i fredstid stärks, och även blir mer långtgående även i kriser och i händelser av konflikt.

- Det nordiska samarbetet är centralt för den svenska försvars- och säkerhetspolitiken. Våra länder står inför liknande säkerhetsutmaningar och vi delar många säkerhetsintressen och positioner. Norden är en viktig strategisk region och vårt försvarssamarbete bidrar till en fredlig utveckling och det höjer tröskelvärdet för militära konflikter och incidenter i vår region. säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Under ordförandeskapsåret kommer två försvarsministermöten att hållas. Tre teman som kommer föras upp till diskussion är förutsättningarna för att kunna samarbeta i alla konfliktnivåer, hur det nordiska försvarssamarbetet kan vara en plattform för att bygga regional säkerhet i bredare perspektiv och totalförsvar.

Samarbetet inom Nordefco bedrivs på både militär och politisk nivå och har funnits i sin nuvarande form i tio år. Samarbetet syftar till att förbättra ländernas försvarsförmåga och utveckla effektiva lösningar på gemensamma utmaningar.

Presskontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00