Innehållet publicerades under perioden

-

Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredare föreslår ändringar i sjukförsäkringen

Publicerad

Den särskilde utredaren Claes Jansson har i dag, den 25 januari 2019, överlämnat delbetänkandet ”Ingen regel utan undantag” till regeringen. I betänkandet föreslås att det ska vara möjligt att i högre utsträckning än i dag kunna skjuta upp bedömningen av arbetsförmågan mot ett normalt förekommande arbete när rätten till sjukpenning prövas.

– En trygg sjukförsäkring är en försäkring med tydliga och förutsebara villkor. Det är lika viktigt att människor inte fastnar i långa sjukskrivningar som att den som kan återgå i sitt arbete ska ges möjlighet till det även om man varit sjukskriven en längre tid. Arbetet och arbetsplatsen betyder ofta mycket för att en sjukskriven person ska tillfriskna, säger Claes Jansson.

– Sverige ska ha en trygg och välfungerande sjukförsäkring. Vi behöver stärka förutsättningar för människor som varit sjukskrivna att komma tillbaka i arbete. Jag ser nu framemot att fördjupa mig i utredningens förslag, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Rätten till sjukpenning bedöms i dag utifrån vissa tidsgränser i den så kallade rehabiliteringskedjan. Efter att en person har haft nedsatt arbetsförmåga i 180 dagar ska arbetsförmågan normalt bedömas mot ett normalt förekommande arbete.

I betänkandet föreslås att det ska bli lättare att skjuta upp bedömningen av arbetsförmågan mot ett normalt förekommande arbete efter att man haft nedsatt arbetsförmåga i 180 dagar, då kraven i dag för uppskjutande av bedömning anses vara för höga. Dessutom föreslår utredningen att det ska vara möjligt att även efter dag 365 i rehabiliteringskedjan pröva arbetsförmågan mot arbete hos arbetsgivaren om hög grad av sannolikhet talar för att den sjukskrivne kan återgå i arbetet. Efter att en person varit sjukskriven i mer än två år ska det dock inte vara möjligt att skjuta upp prövningen mot ett normalt förekommande arbete.

Utredningen föreslår fortsatt att den som kan återgå till arbete ska prövas mot normalt förekommande arbete. Utredningens utgångspunkt är att bättre skapa förutsebara och rimliga undantag.

Utredningen kommer att lämna ett slutbetänkande senast den 15 oktober 2019.

Särskild utredare Claes Jansson nås på telefon 070-662 63 16.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00