Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Wallström till Finland

Publicerad

Utrikesminister Margot Wallström deltar den 29 januari i ett av Sverige och Finland gemensamt arrangerat utrikes- och säkerhetspolitiskt seminarium på Hanaholmen utanför Helsingfors.

HAnalys, som seminariet kallas, hölls första gången i september 2017 i samband med högtidlighållandet av att Finland firade hundra år som självständig stat. Det följs nu upp med ett nytt seminarium på temat ”Finland, Sweden and Europe”.

I samband med seminariet kommer utrikesministern också att ha ett bilateralt möte med Finlands utrikesminister Timo Soini. Det bilaterala mötet med utrikesminister Soini blir utrikesminister Wallströms första bilaterala möte med en utrikesministerkollega efter att den nya svenska regeringen tillträdde.

Kontakt