Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bättre djurskyddsförordning på plats

Publicerad

Ny version: Regeringen har i dag beslutat om en ny djurskyddsförordning. Djurskyddsförordningen har uppdaterats så att den stämmer överens med den nya djurskyddslagen som träder i kraft den 1 april i år.

Syftet med den nya djurskyddslagen är att säkerställa ett gott djurskydd och att främja en god djurvälfärd och respekt för djur. Viktiga bestämmelser i lagen är till exempel ett förtydligande av kravet på naturligt beteende, ett nytt allmänt kompetenskrav, ett tydligt förbud mot att överge djur och skärpta bestämmelser när djur används i tävlingsverksamhet eller prov.

- I takt med att samhället utvecklas och vår kunskap om djurvälfärd ökar, är jag som landsbygdsminister väldigt nöjd med den nya lagstiftningen som kommer att ge bra förutsättningar för att skydda djuren och främja deras välfärd, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Andra viktiga förändringar på djurskyddsområdet är en ny sekretessbrytande bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. Bestämmelsen gör det möjligt för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten att lämna uppgifter om vissa djurskyddsproblem till länsstyrelserna och Polismyndigheten. Regeringen har även beslutat om ett förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus. Förbudet trädde i kraft den 1 januari i år.

Regeringens arbete med djurskyddsfrågor fortsätter. För närvarande pågår till exempel en utredning om proportionerliga och effektiva sanktioner vid brott mot djur och ett uppdrag om hur ett system för obligatorisk märkning och registrering av katter kan utformas.  

Den nya förordningen träder i kraft samtidigt som den nya djurskyddslagen.

Rättelse

I juni 2018 beslutade riksdagen om en ny djurskyddslag som syftar till att säkerställa ett starkt djurskydd och främja en god djurvälfärd och respekt för djur. I lagen förtydligas att djur ska ha möjlighet att utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för, att djuren ska hållas på ett sätt så att de ska kunna bete sig naturligt och som är viktiga för deras välbefinnande.

En lista med några mindre sakliga förändringar som gjorts i djurskyddsförordningen råkade den 21 februari 2019 publiceras tagna ur sitt sammanhang. Förändringarna i förordningen följer på förändringar i den nya djurskyddslagen men bedöms inte medföra några större eller mer direkta konsekvenser för djurskyddet, enskilda eller myndigheter. Såväl djurskyddslagen som djurskyddsförordningen ska träda i kraft 1 april 2019.

Efter närmare granskning av djurskyddsförordningen har det inom regeringskansliet uppmärksammats oklarheter i en lagtext gällande beteendemönster och krav om låga nivåer på dödlighet hos värphöns. Regeringen kommer mot den bakgrunden att fatta ett ändringsbeslut i den nyss beslutade djurskyddsförordningen, där den nya djurskyddslagens höga ambitioner om ett starkt djurskydd kommer att få fullt genomslag.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.