Pressmeddelande från Finansdepartementet

Extra ändringsbudget med anledning av kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken (EIB) till följd av Brexit

Publicerad

Regeringen överlämnade idag en proposition till riksdagen om en extra ändringsbudget för 2019, för att Sverige ska kunna delta i en kapitalhöjning som syftar till att ersätta Storbritanniens kapital i EIB. Storbritannien lämnar banken i samband med Brexit.

Om det brittiska kapitalet inte ersätts innan utträdet riskerar EIB att bryta mot de kapitaltäckningskrav som anges i bankens stadgar. För att undvika det, och i förlängningen att EIB tvingas minska utlåningen markant, väntas kvarvarande medlemsländer ersätta det brittiska kapitalet.

Kapitalhöjningen innebär inga direkta betalningsförpliktelser för Sverige gentemot banken men däremot ett utökat garantiåtagande.

Regeringen har förankrat förslaget brett i riksdagen.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin