Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om förlängt växa-stöd på remiss

Publicerad

Finansdepartementet remitterar i dag ett förslag som innebär att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för den första anställda i enmansföretag förlängs från 12 till 24 månader. Förslaget är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslaget om att förlänga växa-stödet ska underlätta för fler enmansföretag att ta steget att anställa en första medarbetare. Enligt de nuvarande reglerna har dessa företag rätt till en nedsättning av arbetsgivaravgifterna, den all­männa löneavgiften och den särskilda löneskatten så att bara ålders­pensions­avgift betalas i som längst 12 månader i följd. Med de nya reglerna förlängs den tiden till 24 månader.

- Vi vill att enmansföretag ska se fördelarna med att anställa och stödja de här företagen ekonomiskt under tiden de skapar rutiner för att ha anställda. Så skapas nya arbetstillfällen, säger finansminister Magdalena Andersson.

Med enmansföretag avses aktiebolag som inte har någon anställd eller endast en anställd som också är delägare, handelsbolag utan anställda och högst två delägare samt enskilda näringsidkare.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019 och tillämpas på anställ­ningar som påbörjas efter den 28 februari 2018. 

 

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Robert Sand
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 83 09