Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige skickas på remiss

Publicerad

I dag har Regeringskansliet remitterat departementspromemorian Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige. Institutionen föreslås inrättas som en ny myndighet under regeringen.

– Jag är glad att vi fortsätter arbetet med inrättandet av en institution som ska bevaka att de mänskliga rättigheterna följs. Det här är en viktig fråga som engagerar många. Nu går förslaget ut på remiss och jag ser fram emot återkopplingen, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Sverige har i internationella granskningar vid flera tillfällen fått rekommendationer om att inrätta en institution för mänskliga rättigheter, i enlighet med de s.k. Parisprinciperna. En sådan institution ska ha ett brett mandat att främja och skydda de mänskliga rättigheterna med utgångspunkt främst i statens åtaganden enligt internationella konventioner. Den ska vara oberoende från regeringen men även från andra aktörer.

Bakgrund

I mars 2018 fick juristen Lise Bergh i uppdrag att biträda Kulturdepartementet i arbetet med att utreda inrättandet av en nationell institution för mänskliga rättigheter. Uppdraget har inneburit att utredaren ska ta fram ett förslag på hur en nationell institution för mänskliga rättigheter kan utformas för att uppfylla Parisprinciperna inom ramen för den svenska konstitutionella ordningen. Lise Bergh lämnade i oktober förra året sitt förslag på en nationell institution för mänskliga rättigheter. Bland annat föreslår hon att institutionen ska inrättas som en ny myndighet under regeringen.

 

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Remisser och remissvar

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till myndigheter, organisationer och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.