Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Försök med ett snabbförfarande i brottmål för unga lagöverträdare

Publicerad

Sedan januari 2018 pågår i norra Stockholm en försöksverksamhet för att snabbare kunna utreda och lagföra vissa typer av brott. Regeringen har i dag beslutat om ett uppdrag som innebär att försöket utvidgas till att också omfatta unga lagöverträdare under 18 år.

– Det pågående försöket för vuxna har lett till både snabbare lagföring och ökad kvalitet i utredningarna. Det är ett viktigt steg att försöket nu kan utvidgas till ungdomar, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Målsättningen i försöket är att vissa brott som begås av unga ska kunna lagföras inom tio veckor. I dagsläget tar det många gånger dubbelt så lång tid. Snabbförfarandet bygger på en metod för polisen att genomföra omedelbara utredningsåtgärder i samband med ett ingripande. Det kan exempelvis tillämpas vid narkotikabrott, stöld och olovlig körning. En annan viktig del i snabbförfarandet för unga är en ökad samverkan mellan polisen och socialtjänsten i de berörda kommunerna.

Försöket inleds i lokalpolisområdena Rinkeby, Solna och Täby och ska därefter utvidgas så att det senast den 1 januari 2020 omfattar hela norra Stockholm. Det ska genomföras i samverkan av Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården, Domstolsverket, Attunda tingsrätt, Norrtälje tingsrätt och Solna tingsrätt. Försöket ska pågå till den 31 december 2020.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh