Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ingripanden mot utländska kreditinstitut enligt penningtvättslagen

Publicerad

Finansdepartementet har idag skickat ut en promemoria på remiss med förslag som förbättrar penningtvättslagstiftningens funktionssätt.

Cirka 35 utländska kreditinstitut driver verksamhet från filialer i Sverige inklusive två av Sveriges största banker. I promemorian föreslås att Finansinspektionen ska ges ytterligare verktyg för att kunna ingripa mot utländska kreditinstitut som inte fullföljer sina skyldigheter enligt penningtvättslagen.

- Penningtvätt och finansiering av terrorism har samhällsskadliga verkningar. Det är därför viktigt att Finansinspektionen kan ingripa på ett kraftfullt sätt mot utländska kreditinstitut om de inte fullgör sina skyldigheter enligt penningtvättslagen, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

I promemorian föreslås också vissa förenklingar av penningtvättslagstiftningen.     

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
T.f. Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00