Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Internationella kontaktgruppens möte i Montevideo, Uruguay 7 februari 2019

Publicerad

Den internationella kontaktgruppen har idag haft ett konstruktivt första möte i Montevideo, Uruguay. Gruppen har enats om en analys av läget och om vilka steg som bör tas för att bidra till en fredlig, politisk och demokratisk lösning på krisen i Venezuela, inkl. fria och rättvisa presidentval i enlighet med den venezolanska konstitutionen.

Gruppen har även diskuterat den allvarliga humanitära situationen i landet och enats om att öka vårt stöd och samarbete på det humanitära området. Tillsammans ska vi göra allt för att undvika att den humanitära krisen i Venezuela fördjupas.

Sverige och övriga medlemmar i den internationella kontaktgruppen kommer fortsatt arbeta för återupprättandet av demokratin i Venezuela. Nu påbörjas arbetet med att tala med relevanta venezolanska aktörer och regionala och internationella partners för att se hur vi bäst kan bidra.

Nästa möte på ministernivå planeras till mars, där resultatet av kontaktgruppens arbete och nästa steg diskuteras. 

Utrikesminister Margot Wallström

Kontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst