Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, civilminister

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Kostnadsutjämningsutredningens betänkande på remiss

Publicerad

I dag skickas Kostnadsutjämningsutredningens betänkande ut på remiss, bland annat till samtliga kommuner och landsting. Betänkandet innehåller förslag på förändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting, som är en del av det kommunalekonomiska utjämningssystemet.

Utredningen konstaterar att dagens kostnadsutjämning i huvudsak fyller sitt syfte men att mer fokus behöver ges åt socioekonomi och glesbygdens villkor, och att det finns ett genomgående behov av uppdatering av systemet så att utjämningen mellan olika delar av landet förstärks.

- Januariavtalet innehåller flera viktiga reformer som syftar till att stärka välfärden i hela landet. Likvärdiga förutsättningar för kommuner och landsting är avgörande för att ge alla medborgare rättvisa livsvillkor och motverka klyftor mellan olika landsändar. Utjämnings­systemet är en viktig del i att skapa de förutsättningarna, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Kommuner och landsting står för större delen av våra välfärdstjänster. Samtidigt varierar förhållandena kraftigt mellan kommuner och landsting i olika delar av landet vad gäller bland annat demografi, geografi och socioekonomi. Variationerna påverkar behovet av kommunal service och kostnaderna för att producera denna.

- Kostnadsutjämningen finns för att kompensera de skillnader som finns mellan olika delar av Sverige. Därför är det också viktigt att statens verktyg hålls uppdaterade och fångar upp stora samhällsförändringar, säger Ardalan Shekarabi.

Mot bakgrund av de utmaningar som kommuner och landsting möter, bl.a. i form av ett högt demografiskt tryck, behövs också en generell förstärkning och de allmänna bidragen till kommuner och landsting kommer därför att fortsätta höjas i en jämn takt över mandatperioden.

Kostnadsutjämningsutredningen har haft i uppdrag att se över att systemet på ett tillräckligt sätt tar hänsyn till och kompenserar för kostnadsskillnader som beror på strukturella faktorer.

Remissen går ut till 338 instanser. Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 17 maj 2019.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00