Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pilotprojekt för mer jämlik hälsa i Stockholm och Västerbotten

Publicerad

Länsstyrelserna i Stockholm och Västerbotten får i uppdrag av regeringen att ta fram metoder för samordning av ett tvärsektoriellt regionalt arbete för en jämlik folkhälsa. Uppdraget består av ett tvåårigt pilotprojekt.

– Länsstyrelserna har en nyckelposition i folkhälsoarbetet då de har ansvar för strategiskt viktiga verksamheter, samtidigt som de har förmågan att arbeta tvärsektionellt med folkhälsan. För att vi ska kunna uppnå en mer jämlik hälsa i landet krävs ett samlat folkhälsoarbete som inte tar sin utgångspunkt i olika organisationers stuprör, säger socialminister Lena Hallengren.

Sverige har sedan 2003 en samlad folkhälsopolitik. Den utgår från ett över­gripande nationellt mål för folkhälsoarbetet: att skapa samhälleliga förutsätt­ningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverk­bara hälsoklyftorna inom en generation.

För att skapa bättre förutsättningar för det lokala främjande och förebyggande folkhälsoarbetet ger regeringen nu Länsstyrelserna i Stockholm och Västerbotten i uppdrag att utveckla metoder och arbetssätt för samordning av ett regionalt arbete för en god och jämlik folkhälsa.

Pilotprojektet ska genomföras under åren 2019-2020 och utvärderas av ett universitet eller en högskola. Länsstyrelserna får använda högst 5 000 000 kronor vardera under 2019 för genomförandet av projektet.

Presskontakt

Victor Harju
Tf pressektreterare för socialminister Lena Hallengren
Mobil 072 504 36 70
e-post till Victor Harju

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter