Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Polisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt

Publicerad

Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen i Polismyndigheten ska få utökad tillgång till uppgifter från signalspaning i för­svars­underrättelseverksamhet. Det är innebörden i förslagen i en lag­råds­remiss som regeringen beslutat i dag.

Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen i Polismyndigheten får i nuläget inte tillgång till uppgifter från signalspaning när det gäller företeelser och personer som myndigheterna bedriver en förundersökning om.

– SÄPO och NOA behöver uppgifterna i sin under­rättelseverksamhet även om det pågår en för­undersökning. Begränsningen av tillgången till uppgifterna kan i värsta fall få allvarliga kon­sekvenser för möjligheten att förhindra till exempel terrorist­attentat, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Regeringen föreslår nu en ny lag som ska göra att Säker­hets­polisen och Natio­nella ope­ra­tiva avdelningen i Polismyndigheten kan bestämma inrikt­ningen av signal­spaning och ta emot under­rättelser med in­hämtade uppgifter även om det på­går en förundersökning. Lagen innebär att uppgifter från För­svarets radio­anstalt får användas i underrättelsearbetet, men inte för att utreda brott och att tillgången till upp­gif­terna ska be­gränsas hos de brotts­bekämpande myndigheterna.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden föreslås ha tillsyn över tillämpningen av den nya lagen.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00