Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår skärpt terrorlagstiftning

Publicerad

I en lagrådsremiss som i dag överlämnas till Lagrådet föreslår regeringen att det ska bli straffbart att delta i en terroristorganisations verksamhet. Det föreslås också bli straffbart att ha samröre med en terroristorganisation genom att exempelvis sälja vapen, fordon eller annan liknande utrustning till en sådan organisation.

Ladda ner:

– Sverige har en omfattande kriminalisering när det gäller terrorism, men det är inte i sig straffbart att delta i verksamheten i en terroristorganisation som till exempel Daesh. Det blir det med det här förslaget, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Bekämpandet av terrorism är högt prioriterat av regeringen och en rad skärpningar har genomförts på området under de senaste åren. För att ytterligare förbättra möjligheterna att förhindra och bekämpa terrorism föreslår regeringen att det ska bli straffbart att delta i en terroristorganisations verksamhet. Lagförslaget innebär att två nya brott införs: deltagande i en terroristorganisation och samröre med en terroristorganisation. Dessutom föreslås det bli straffbart att offentligt uppmana och rekrytera till deltagande samt att resa utomlands i avsikt att delta i en terroristorganisations verksamhet. Även finansiering av deltagande kriminaliseras.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.

Kontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-266 31 05
e-post till Adriana Haxhimustafa