Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringsförslag för förbättrad insättningsgarantilagstiftning

Publicerad

Finansdepartementet har idag skickat ut en promemoria på remiss med förslag som förbättrar insättningsgarantilagstiftningens funktionssätt.

Lagen om insättningsgaranti, som är en implementation av EU:s insättningsgarantidirektiv, innehåller bestämmelser om garanti för insättningar i svenska banker. I den svenska lagen uttrycks ersättningsbeloppet i svenska kronor (950 000 kronor). Enligt direktivet ska ersättningsbeloppet anpassas till det i direktivet angivna ersättningsbeloppet (100 000 euro) vart femte år med start den 3 juli 2020. Det innebär att den svenska lagen kan behöva ändras vart femte år.

För att på ett rimligt sätt kunna anpassa ersättningsbeloppet vart femte år såsom direktivet förutsätter, föreslås att ersättningsbeloppet i svenska kronor ska regleras på föreskriftsnivå av Riksgäldskontoret i stället för i lagen.  

– Förslaget innebär att ersättningsbeloppet också i fortsättningen uttrycks i svenska kronor. Det medför ett tydligt konsumentskydd för insättarna, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
T.f. Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00