Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper

Publicerad

Regeringskansliet remitterar nu en promemoria med förslag som gör det möjligt för den svenska nationella insatsstyrkan att genomföra operationer tillsammans med norska särskilda insatsgrupper för att bekämpa terrorism. Vid operationerna ska norska tjänstemän kunna ges polisiära befogenheter i Sverige.

– Den svenska polisen kan redan samarbeta på det här sättet med EU-länders särskilda insatsstyrkor. Om vi möjliggör motsvarande samarbete med Norge stärker vi den svenska motståndskraften mot terrorism, säger inrikesminister Mikael Damberg.

I september 2018 undertecknade Sverige och Norge ett avtal om samarbete mellan särskilda insatsgrupper i krissituationer. Regeringskansliet remitterar nu en promemoria med förslag på hur avtalet kan genomföras i svensk rätt.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial