Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper

Publicerad

Regeringskansliet remitterar nu en promemoria med förslag som gör det möjligt för den svenska nationella insatsstyrkan att genomföra operationer tillsammans med norska särskilda insatsgrupper för att bekämpa terrorism. Vid operationerna ska norska tjänstemän kunna ges polisiära befogenheter i Sverige.

– Den svenska polisen kan redan samarbeta på det här sättet med EU-länders särskilda insatsstyrkor. Om vi möjliggör motsvarande samarbete med Norge stärker vi den svenska motståndskraften mot terrorism, säger inrikesminister Mikael Damberg.

I september 2018 undertecknade Sverige och Norge ett avtal om samarbete mellan särskilda insatsgrupper i krissituationer. Regeringskansliet remitterar nu en promemoria med förslag på hur avtalet kan genomföras i svensk rätt.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.