Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialt trygghetsavtal mellan Sverige och Filippinerna

Publicerad

Regeringen vill, i syfte att underlätta för arbetstagare och företag, samordna Sveriges och Filippinernas lagstiftning gällande pensioner, arbetsskador samt sjuk- och aktivitetsersättning. Avtalet ska införlivas i svensk rätt genom en särskild lag. Det föreslås i en proposition som överlämnas till riksdagen.

– I en allt mer globaliserad värld med en rörlig arbetskraft ökar behovet av sociala trygghetsavtal. De gynnar arbetstagare och deras familjer i båda länderna och underlättar samtidigt för företag att etablera sig utomlands. Avtalet kommer förhoppningsvis att påverka viljan och möjligheterna för utländska företag att investera i Sverige, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Regeringen undertecknade i oktober 2015 ett avtal om social trygghet (socialförsäkringsavtal) med Filippinerna. Syftet är att få nationella socialförsäkringssystem att passa ihop i internationella situationer, och tillförsäkra migrerande arbetstagare och deras familjer förvärvade rättigheter samt att undvika dubbelförsäkring.

Avtalet är indelat i fem avdelningar och omfattar reglerna för de allmänna pensionssystemen och arbetsskadeförsäkringen. För svensk del gäller det både ålders- och efterlevandepensionerna, sjukersättning och aktivitetsersättning med tillhörande garantiersättningar samt arbetsskadeersättningar.

Avtalet reglerar också vilket lands lagstiftning som ska gälla vid arbete i Sverige eller Filippinerna, och särskilt vad som gäller för utsända arbetstagare. Försäkringsperioder som har tjänats in i Filippinerna och Sverige kan enligt förslaget läggas samman för rätt till vissa förmåner. För svensk del är denna möjlighet aktuell för inkomstgrundad ålderspension i form av tilläggspension. Avtalet gör det lättare att få filippinska förmåner, exempelvis pensioner, och att dessa utbetalas vid bosättning i Sverige.

Sverige har sedan tidigare slutit socialförsäkringsavtal med Bosnien-Hercegovina, Chile, Indien, Israel, Kanada, Kap Verde, Marocko, Serbien, Sydkorea, Turkiet och USA.

Exempel på avtalets följder

1. Ett företag i Sverige vill skicka ut en anställd med familj för att arbeta i Filippinerna i två år. Socialförsäkringsavtalet innebär att den anställde, och även familjen, kan vara kvar i den svenska socialförsäkringen. Det minskar risken för dubbla socialförsäkringsavgifter eller att den anställde står utan socialförsäkring.

2. En anställd blir sjuk vid arbete i Filippinerna och väljer att återvända till Sverige. Då personen var försäkrad i Filippinerna vid försäkringsfallet kan Försäkringskassan med stöd i avtalet öppna ett ärende och pröva rätten till inkomstrelaterad ersättning vid sjukdom.

3. En person som bor och arbetar i Sverige och som tidigare arbetat 4 år i Filippinerna söker pension. Sverige skickar då ansökan tillsammans med intyg över försäkringsperioder till Filippinerna och person kan då få filippinsk pension genom sammanläggning, 4 år plus minst 6 år i Sverige öppnar rätten till filippinsk pension.

Presskontakt

Joakim Spångberg
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00