Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, civilminister

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Statskontorets uppdrag att följa upp spellagen förlängs

Publicerad

I dag beslutade regeringen om att justera Statskontorets uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av spelmarknaden. Justeringen innebär att Statskontorets årliga redovisning förlängs en månad, från 1 mars till senast 1 april under åren 2019–2022.

Bakgrunden till förlängningen är att Statskontorets redovisning delvis grundar sig på befolkningsundersökningen Swelogs (Swedish longitudinal gambling study) som Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att rapportera till regeringen 31 mars. Swelogs är en av världens mest omfattande långsiktiga befolkningsstudier när det gäller relationen mellan spel om pengar och hälsa.

- Statskontoret ska få de bästa möjligheterna att analysera effekterna av spelmarknaden. Vi vill ha ett så bra underlag som möjligt för vårt fortsatta arbete för en fungerande spelmarknad som också skyddar svenska konsumenter, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Uppdraget till Statskontoret gavs i samband med att regeringen föreslog den spellag som trädde i kraft 1 januari 2019. Den ursprungliga tiden för Statskontorets redovisning till regeringen (Finansdepartementet) var senast 1 mars varje år under perioden 2019–2022.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00