Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Statsrådet Ann Linde deltar på nordiskt samarbetsministermöte den 7 februari i Reykjavik

Publicerad

Den 7 februari deltar utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor, Ann Linde, på Nordiska ministerrådets möte i Reykjavik. Mötet är det första för det isländska ordförandeskapet.

På dagordningen står bl.a. en diskussion om ny långsiktig vision för Nordiska ministerrådet, beslut om den totala budgetramen och fördelningen mellan de olika ministerråden för 2020 samt beslut om ny handlingsplan för mobilitet som syftar till att ta ett samlat helhetsgrepp om gränshinder- och mobilitetsfrågorna och att samtliga delar av Nordiska ministerrådet involveras.

”En särskilt viktig fråga är att vi får bort onödiga gränshinder mellan de nordiska länderna. Dessutom kan Norden gå före i digitaliseringsfrågorna. Vi kommer fortsätta driva statsministrarnas initiativ om att Norden ska bli världens första integrerade 5G-region. Dessutom är det högt prioritet för oss att möjliggöra för medborgare och företagare att använda nationella e-legitimationer i hela Norden” Säger Ann Linde.

Presskontakt

Linus Glanzelius
Politiskt sakkunnig hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Ann Linde
Mobil 0702-95 36 86
e-post till Linus Glanzelius