Pressmeddelande från Miljödepartementet

Statssekreterare Sebastian de Toro ordförande i Forum för smarta elnät

Publicerad

Regeringen har utsett Sebastian de Toro, statssekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman, till ny ordförande för Forum för smarta elnät.

– Vi ska göra Sverige smartare, starkare och grönare. För att nå målen i energiöverenskommelsen, klimatmålen och för att möta utmaningen med kapacitetsbrist i elnäten behöver vi ett elsystem som drar nytta av den digitala utvecklingen, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Forum för smarta elnät inrättades av regeringen våren 2015. Forumet består av en styrgrupp med representanter från myndigheter, branschorganisationer och företag. Forumet stöds av ett kansli, organisatoriskt placerade på Energimyndigheten som en självständig grupp under myndigheten generaldirektör.

Sebastian de Toro efterträder den tidigare samordnings- och energiministern Ibrahim Baylan som ordförande för forumet.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Smarta elnät

Begreppet smarta elnät omfattar teknik, tjänster och nya affärsmodeller i elsystemet. Forum för smarta elnäts huvudsakliga fokus är att driva på utvecklingen av ett robust och flexibelt elsystem nationellt, och att främja affärsmöjligheter för svenska företag på en global marknad. Forumet har tagit fram två strategier som ligger till grund för arbetet: För ökad flexibilitet i elsystemet och Från forskning till internationalisering.