Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige står medvärd för givarkonferens om den humanitära krisen i Jemen

Publicerad

Den 26 februari arrangerar Sverige, Schweiz och FN för tredje året i rad en givarkonferens i Genève om den allvarliga humanitära krisen i Jemen. Konferensen leds av FN:s generalsekreterare António Guterres, Sverige representeras av utrikesminister Margot Wallström och minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson. Syftet är att uppmana givarländer att stödja FN:s humanitära responsplan för krisen i Jemen som uppgår till rekordhöga 4,2 miljarder dollar.

Jemen utgör idag en av världens värsta humanitära kriser. För tredje året i rad kommer Sverige att stå medvärd för en givarkonferens för Jemen. De båda statsrådens deltagande är ett uttryck för Sveriges fortsatt starka engagemang för Jemen, för att lindra den humanitära krisen, särskilt med fokus på kvinnor och barn i särskilt utsatta situationer och för att främja respekt för internationell humanitär rätt. Sverige bistod även i genomförandet av de FN-ledda konsultationerna som fördes i Rimbo i december 2018 mellan de båda parterna i konflikten, det första mötet dem emellan på över två år. Mötet utmynnade i Stockholmsöverenskommelsen som endosserades i säkerhetsrådets resolution 2451 den 21 december.

Utöver vikten av ökat finansiellt stöd för att bemöta de akuta behoven i Jemen understryker statsråden behovet av att upprätthålla momentum i den politiska processen och att implementera Stockholmsöverenskommelsen, vilket har konkret betydelse för att den humanitära situationen ska kunna förbättras. Sverige kommer att bidra med 248 miljoner kronor i humanitärt stöd till krisen i en första allokering. Sverige är också en av världens största givare av icke-öronmärkt kärnstöd till organisationer som utför humanitärt arbete i landet. Ökat humanitärt stöd till Jemen och full finansiering av den humanitära responsplanen är mycket viktigt i detta skede. Samtidigt behövs en bred och inkluderande politisk lösning för att uppnå hållbar fred och utveckling i landet.

Konferensen direktsänds på FN:s webb-tv med början kl. 10.00. 

Läs mer om konferensen på FN:s hemsida.

Sveriges utrikesministers öppningsanförande går att läsa och se här:

 

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 63 40
e-post till Elin Tibell
Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-557 38 01
e-post till Hanna Hessling