Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Utformningen av torkstödsfördelningen på 760 miljoner har inlämnats till regeringen

Publicerad

Regeringen tog idag emot en kompletterande rapport från Statens jordbruksverk med anledning av det uppdrag myndigheten har haft att utforma förslag till fördelning av 760 miljoner kronor i krisstöd till Sveriges lantbrukare.

Den torra sommaren 2018 innebar en exceptionell situation för hela det svenska lantbruket och inkomstbortfallet för sommarens torka beräknas uppgå till cirka 6,2 miljarder kronor enligt jordbruksverket.

Stödet har en bred parlamentarisk förankring.

- Jag är mycket glad över att jordbruksverket idag lämnat över sitt förslag till utformning av krisstöd för 2019. Nu när skördarna sammanställts och vi börjar se hur det svenska lantbruket faktiskt påverkades av sommarens torka är det tyvärr en dyster bild som målas upp. Det är därför nödvändigt att vi ser till att dessa medel snabbast möjligt kan komma lantbrukarna till hands, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson

Regeringen avser nu att analysera jordbruksverkets förslag och kommer att återkomma gällande fortsatt process. Stöden planeras att betalas ut så fort som möjligt under 2019.

Jordbrukets konkurrenskraft samt förutsättningar att klara extrema situationer är en mycket viktig fråga för regeringen och regeringen avser att återkomma med ytterligare åtgärder i ett kraftfullt bondepaket inom ramen för livsmedelsstrategin. Till grund för detta paket ligger det uppdrag som Jordbruksverket också har att undersöka de långsiktiga konsekvenserna för jordbruks- och livsmedelssektorn med anledning av 2018 års torka. Samt uppdraget om förslag till åtgärder för en framtida handlingsplan för livsmedelsstrategin som Tillväxtverket och Jordbruksverket har. Båda dessa uppdrag ska rapporteras den 27 mars 2019. 

Kontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00