Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredning om stöd vid korttidsarbete överlämnar slutbetänkande

Publicerad

Måndag den 18 februari överlämnar utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt slutbetänkande till Finansdepartementet. Efter överlämnandet håller den särskilde utredaren Anders Ferbe en pressträff.

Tid:
Plats: Lilla pressrummet. Observera nya lokaler. Entré från vakten vid Rödbodgatan 6

Medtag presslegitimation.

Bakgrund
2014 infördes en ny lag som innebär att företag kan få ekonomiskt stöd från staten för att låta personal gå ner i arbetstid istället för att genomföra uppsägningar vid kraftiga lågkonjunkturer.

Utredningen har haft i uppdrag att undersöka om stödet kan göras mer konkurrenskraftigt.

I augusti 2018 presenterade utredningen ett delbetänkande där man föreslår att stödet även ska kunna beviljas då företag drabbas av allvarliga och tillfälliga ekonomiska svårigheter som inte kunde förutses eller undvikas, oberoende konjunkturläget.

I slutbetänkandet har utredningen undersökt hur behovet av validering och kompetensutveckling kan kopplas till stödet.

Kontakt

Jonathan Svensson
Kommunikationsavdelningen
Telefon 08-405 14 96
e-post till Jonathan Svensson
Anders Ferbe
Särskild utredare
Mobil 070-556 14 85
e-post till Anders Ferbe
Tomas Lindell
Sekreterare
Mobil 076-118 79 25
e-post till Tomas Lindell