Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern till USA för möte med koalitionen mot Daesh

Publicerad

Den 5 februari deltar utrikesminister Margot Wallström i ett ministermöte i Washington DC med koalitionen mot ISIL/Daesh. Vid mötet ska utvecklingen i Syrien och Irak diskuteras liksom det fortsatta arbetet inom den internationella koalitionen.

Margot Wallström deltar i möte med den internationella koalitionen mot Daesh i Washington DC på onsdag. Mötet kommer att ledas av USA:s utrikesminister Mike Pompeo och samlar ett tjugotal utrikesministrar från koalitionens medlemsländer, däribland Sverige.

På dagordningen står en uppdatering av utvecklingen i Syrien och Irak och den vidare regionen, en diskussion om hur arbetet inom koalitionen kan stärkas ytterligare, samt överläggningar kring ansvarsutkrävande för Daeshs brott. Nobelpristagaren Nadia Murad kommer att hedras under mötet.

Sveriges hållning är att en långsiktig och hållbar lösning för att bekämpa Daesh nås genom att de politiska grundutmaningarna i regionen, som gett terrorismen fotfäste, måste tas itu med.

Sverige bidrar sedan i 2015 med en militär utbildningsinsats där svenska soldater bl.a har utbildat Peshmergatrupper i norra Irak i exempelvis sjukvård, krigets lagar, strid i bebyggelse samt detektering av improviserade sprängladdningar. Under 2018 har det svenska bidraget tillsammans med bland annat Italien utbildat irakiska poliser i Bagdad. Under 2019 kommer fokus gradvis att flyttas från att utbilda soldater till att utbilda irakiska instruktörer. Det svenska bidraget har också omlokaliseras från Erbil till Taji nordväst om Bagdad.

Sverige utgör också en av de största bilaterala givarna till Syrien och Irak, utöver det stora kärnstöd som ges till FN och andra internationella organisationer i regionen.

Sverige är en av de stora humanitära givarna till Syrienkrisen, med ett stöd på 3,2 miljarder SEK 2011-2018, och 365 miljoner SEK i initial allokering 2019. Utöver detta genomförs fortsatt vår femåriga regionala strategi för Syrienkrisen (1,7 miljarder SEK, 2016-2020). Stödet till Irak är också det omfattande.

Det svenska utvecklingssamarbetet med Irak uppgår till 1 miljard SEK under perioden 2017-2021, inklusive 130 miljoner SEK till UNDP:s stabiliseringsfond. Det humanitära stödet till Irak under perioden 2017-2019 uppgår till cirka 447 miljoner SEK. Svensk personal arbetar också inom EU:s mission (EUAM) med reform av den irakiska säkerhetssektorn.

Presskontakt

Magnus Nilsson
Politiskt sakkunnig åt utrikesminister Margot Wallström
Mobil 0703 59 23 32