Peter Eriksson har entledigats, Minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

500 miljoner SEK till gröna klimatfonden tidigareläggs

Publicerad

Ökad tillgång till förnybar energi genom utvecklingssamarbetet är centralt, både för minskad klimatpåverkan, och omställning till klimatsmarta samhällen, men också för en hållbar ekonomisk utveckling. Genom en regleringsbrevsändring gör regeringen en satsning på ökat tempo och kvalitet i klimatarbetet.

- Världen behöver stora investeringar för en grön omställning och snabbare och större satsningar för att möta klimathotet. Svenska regeringen bidrar genom att tillföra ytterligare medel till gröna klimatfonden, investeringar i förnybar energi och översvämningsskydd i utsatta biståndsländer, säger ministern för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson.

Regeringen väljer i sin satsning på klimatarbetet att bl.a. tidigarelägga utestående utbetalningar till den Gröna klimatfonden, GCF. Fonden är central för finansieringen av utvecklingsländernas åtaganden under Parisavtalet och finansieringen av klimatanpassningsåtgärder samt utsläppsbegränsningar av växthusgaser i utvecklingsländer.

Det ökade klimatbiståndet kommer att användas till följande insatser:

• 500 miljoner kronor av utestående utbetalningar till GCF tidigareläggs. Under 2019 tillförs således 1 060 miljoner SEK till GCF. Det innebär bland annat investeringar i förnybara energiprojekt såsom storskaliga solcellsanläggningar eller investeringar i geotermisk energi samt energieffektiviseringsinsatser. Klimatanpassningsåtgärder innefattar bland annat översvämningsskydd samt investeringar i meteorologiska väder- och varningssystem.

• 340 miljoner kronor tillförs Sida i syfte att stärka insatser inom miljö- och klimatområdet i Afrika, Asien, Latinamerika, Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet. Satsningen väntas stärka ländernas kapacitet och förmåga att genomföra nationella åtaganden under Parisavtalet.