Pressmeddelande från Socialdepartementet

Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter även 2019

Publicerad

Regeringen beslutar att satsningen på avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för alla barn mellan 6 och 15 år ska fortsätta även under 2019. Statsbidraget uppgår till sammanlagt 200 miljoner kronor och betalas ut av Socialstyrelsen.

– Regeringens satsning har under fyra års tid nått ut på bred front och varit mycket uppskattad. Nästan samtliga kommuner i Sverige har tagit del av pengarna, säger socialminister Lena Hallengren.

Syftet med det statliga bidraget är stödja kommunerna att utveckla aktiviteter som är integrationsfrämjande, som motverkar segregation och som ger stimulans samt personlig utveckling. Man vill även bidra till att skapa nya kontaktytor mellan flickor och pojkar från olika sociala bakgrunder.

Presskontakt

Simon Andersson
Tf. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter