Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Brittiska medborgare undantas från studieavgifter efter brexit

Publicerad

Tillfälliga undantag från anmälnings- och studieavgifter vid universitet och högskolor införs för vissa brittiska medborgare för att mildra konsekvenserna om Storbritannien lämnar EU utan ett utträdesavtal.

Brittiska medborgare är inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) befriade från anmälnings- och studieavgift för studier vid universitet och högskolor i Sverige. Om Storbritannien lämnar EU den 30 mars utan utträdesavtal omfattas brittiska medborgare av de regler som gäller för tredjelandsmedborgare. Tillfälliga undantag från bestämmelserna om anmälnings- och studieavgift vid universitet och högskolor införs därför för vissa brittiska medborgare för att mildra konsekvenserna vid utträde.

– Sverige som ledande kunskapsnation gynnas av att utländska studenter studerar vid universitet och högskolor. Det är viktigt att Sverige kan behålla kvalificerade studenter som tillför ett mervärde till svenska högskolor och universitet, detta inte minst mot bakgrund av det arbete med internationalisering av högre utbildning som pågår i Sverige, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Dagens beslutade förordningsändringar föreslås träda i kraft den 30 mars 2019. Om utträdet sker vid ett senare tillfälle tillämpas bestämmelserna efter utträdet.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Tf pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.