Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Effekterna av välfärdsteknik ska utredas

Publicerad

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag att kartlägga och analysera de effekter välfärdstekniska lösningar har för den enskilde som använder sådana i sin vardag. Myndigheten ska även se över hur användningen av välfärdsteknik påverkar de kvinnor och män som arbetar inom omsorgen. Det beslutade regeringen på torsdagen.

– Det är viktigt att klargöra vilken betydelse välfärdsteknik har för den enskilde brukaren, och på vilket sätt välfärdsteknik kan leda till ökad självständighet, delaktighet och trygghet. Uppdraget syftar också till att belysa vilka konsekvenser ökad användning av välfärdsteknik har för personalens arbetsmiljö, och hur det påverkar effektiviteten inom omsorgsområdet, säger socialminister Lena Hallengren.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska även analysera hur välfärdstekniska lösningar påverkar kostnader och resursutnyttjande i omsorgens organisation.

För uppdragets genomförande under 2019 får Myndigheten för vård- och omsorgsanalys använda 1 350 000 kronor. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2020.

Presskontakt

Mikael Lindström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00