Innehållet publicerades under perioden

-

Förslag om statligt utbildningsstöd i samband med korttidsarbete på remiss

Publicerad

Företag som får statligt stöd vid korttidsarbete ska också kunna få ekonomiskt stöd för validering eller kompetensåtgärder som genomförs för personalen under den frigjorda tiden. Det föreslås i ett slutbetänkande som Finansdepartementet nu skickar på remiss.

- Den som tillfälligt går ned i arbetstid för att företaget har ekonomiska problem kan behöva förbereda sig. Antingen inför att läget vänder eller för ett nytt jobb. Då är utbildning och validering väl spenderad tid. Vi välkomnar utredningen och remitterar nu förslaget. Det är viktigt att också analysera statens åtagande i detta, säger finansminister Magdalena Andersson.

Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete överlämnade den 18 februari sitt slutbetänkande till Finansdepartementet. I betänkandet föreslår utredningen att företag som får stöd vid korttidsarbete ska kunna erbjuda personalen utbildning eller validering under delar av den frigjorda tiden och då få ekonomiskt stöd från staten med upp till 60 procent av utbildningskostnaden.

Möjligheten att få stöd för kompetensåtgärder eller validering föreslås enligt betänkandet gälla både när regeringen aktiverar befintligt stödsystemet vid kraftiga lågkonjunkturer och om enskilda företag får sådant stöd vid allvarliga ekonomiska svårigheter som föreslogs i utredningens delbetänkande som lämnades i augusti 2018.

- Stöd vid korttidsarbete är viktigt för att långsiktigt stärka svensk industri och värna sysselsättningen i landet. Vi behöver få på plats ett konkurrenskraftigt system som underlättar anpassningsförmågan hos svenska företag för att klara till exempel framtida konjunktursvängningar, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Om statligt stöd vid korttidsarbete

Enligt det befintliga systemet med stöd vid korttidsarbete kan staten täcka en del av företagens lönekostnader vid kraftiga lågkonjunkturer. Stödsystemet innebär att anställda tillfälligt går ned i arbetstid och att staten står för en tredjedel av kostnaden som det medför. Arbetstagaren och arbetsgivaren står för resterande del. Bakgrunden till införandet av stödsystemet var erfarenheter från finanskrisen 2008.

I ett delbetänkande föreslog Utredningen om stöd vid korttidsarbete att stödsystemet ska utvidgas så att även företag som drabbas av allvarliga ekonomiska problem ska kunna få stöd vid korttidsarbete i särskilda fall, oberoende av rådande konjunkturläge.

I slutbetänkandet föreslås nu att företag som får statligt stöd vid korttidsarbete också ska kunna få ekonomiskt stöd för validering eller kompetensåtgärder som genomförs för personalen under den frigjorda tiden.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Tf. pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00