Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning

Publicerad

Regeringen har beslutat en proposition med förslag som ger Kriminalvården fler möjligheter att besluta om kontroll- och stödåtgärder mot de som friges villkorligt från ett fängelsestraff. Bland annat ska villkorligt frigivna kunna bevakas med fotboja.

Personer som upprepade gånger begår brott står för en relativt stor andel av den totala brottsligheten i samhället och insatser för att förebygga återfall är därför en central del av det brottsförebyggande arbetet.  Särskilt känslig är tiden efter villkorlig frigivning från ett fängelsestraff, och regeringen föreslår därför att Kriminalvården ska få utökade verktyg för att motverka återfall i brottslighet. De nya reglerna innebär bland annat att

  • möjligheten att genomföra drogtester utökas,
  • Kriminalvården under vissa förutsättningar får fatta beslut om elektronisk övervakning med fotboja av en villkorligt frigiven,
  • möjligheterna att återta den frigivne i anstalt om den frigivne missköter sig utökas från två veckor i taget till tre månader åt gången. 

Genom elektronisk övervakning med fotboja av en villkorligt frigiven effektiviseras kontrollen av den frigivne. Till exempel kan bevakning med fotboja säkerställa att personen inte befinner sig i miljöer och på platser där risken för återfall är stor eller i närheten av där ett brottsoffer bor.

Regeringen föreslår också att det tydligt ska framgå i lagstiftningen att kontroll- och tvångsåtgärder under villkorlig frigivning alltid ska prövas mot proportionalitetsprincipen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh