Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Försvarsberedningen får tilläggsanvisningar

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist beslutade den 13 mars om tillägg till Försvarsberedningens anvisningar. Försvarsberedningen ska också ta hänsyn till de förslag till förbättrad ekonomisk styrning som Statskontoret och Ekonomistyrningsverket överlämnade till regeringen i december 2018.

Försvarsberedningen ska enligt de ursprungliga anvisningar som försvarsminister Peter Hultqvist gav 9 januari 2017 redovisa en bedömning av den säkerhetspolitiska utvecklingen och de konsekvenser för svensk försvars- och säkerhetspolitik som detta innebär samt lämna förslag för totalförsvarets fortsatta inriktning för åren 2021 till och med 2025. Försvarsberedningen ska dessutom redovisa möjliga effektiviseringar och konsekvenserna av förslagen.

Enligt de nu beslutade tilläggsanvisningarna ska Försvarsberedningen också ska ta hänsyn till Statskontorets förslag till åtgärder och ESV rekommendationer i sin slutrapport.

– Att den militära förmågan och försvarsinvesteringarna ska öka, det finns det samsyn kring. Samtidigt är det viktigt att kommande försvarsbeslut bygger på ordentliga underlag som gör att de är genomförbara. Försvarsberedningen behöver därför göra en bedömning av Statskontorets och ESV:s analys och förslag i sin slutrapport, säger Peter Hultqvist.

I sin rapport När planeringen möter verkligheten – Försvarsmaktens interna ledning, styrning och uppföljning (2018:27) som överlämnades till regeringen 3 december 2018 föreslog Statskontoret åtgärder som Försvarsmakten och regeringen kan vidta för att förbättra förutsättningarna för en väl fungerande intern ledning, styrning och uppföljning. I en bilaga till Statskontorets rapport analyserade Ekonomistyrningsverket (ESV) Försvarsmaktens investeringsplan för samhällsinvesteringar och processen för att ta fram denna plan.

Presskontakt

Toni Eriksson
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon 08-405 10 00
Mobil 073-072 83 16
e-post till Toni Eriksson