Pressmeddelande från Socialdepartementet

Informationshantering vid utlandsvård ska analyseras

Publicerad

E-hälsomyndigheten får i uppdrag av regeringen att analysera informationshanteringen vid utlandsvård. Analysen ska bland annat innehålla vilken behandling av uppgifter som är nödvändig när informationen delas digitalt med aktörer i andra europeiska länder.

– Att kunna få vård i ett annat EU-land är en grundbult i det europeiska samarbetet. Informationsutbytet mellan olika länder måste sätta patientsäkerheten först, säger socialminister Lena Hallengren.

Enligt det så kallade patientrörlighetsdirektivet ska EU-medborgare ha möjlighet att söka och få hälso- och sjukvård och tandvård i ett annat EU-land samt få kostnaderna för denna vård ersatt av hemlandet. I direktivet framgår bland annat att medlemsstaterna ska se till att patienten får tillgång till patientjournalen eller en kopia av denna.

Regeringen ger nu E-hälsomyndigheten i uppdrag att göra en analys av den informationshantering som behöver ske i Sverige inom ramen för EU-direktivet. Analysen ska även innehålla vilken behandling av uppgifter som är nödvändig när informationen delas med aktörer i andra europeiska länder.

Myndigheten får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2019. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2020.

Presskontakt

Mikael Lindström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00