Pressmeddelande från Miljödepartementet

Isabella Lövin deltar i FN:s miljökonferens

Publicerad

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin deltar i FN:s miljökonferens UNEA4 i Nairobi den 13-15 mars. FN:s miljömöte samlar världens miljöministrar vartannat år i Nairobi. Årets mötestema är innovationer och hållbar produktion och konsumtion.

Sverige prioriterar vid konferensen särskilt förslag på hur avfall och kemikalier, plast och nedskräpning av haven ska hanteras globalt.

Isabella Lövin ska tillsammans med Uruguays miljöminister leda ett högnivåmöte inom den så kallade Högnivåalliansen om kemikalier och avfall; en grupp länder som på svenskt initiativ som arbetar för ett ambitiöst ramverk för kemikalier och avfall.

− Våra varor rör sig idag på en global marknad och då behöver vi också globala regler för farliga kemikalier och avfall, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

En viktig beslutspunkt på agendan är UN Environments arbetsprogram och budget för kommande år. Mötet ska också ta ställning till beslut om ett antal resolutioner som bland annat behandlar kemikalier, hållbar konsumtion och produktion, kvinnor och miljö, samt hållbar mobilitet. 

Frankrikes president Emmanuel Macron kommer parallellt med UNEA4 att hålla i ett högnivåmöte för ett samlande globalt miljöramverk, en Global Pact for the Environment. 

Den tionde mars störtade ett plan som var på väg till Nairobi med många deltagare i konferensen ombord. Bland de fyra svenska medborgare som tragiskt avled i olyckan fanns också en SIDA-medarbetare.

− Jag har med sorg och bestörtning tagit del av det tragiska beskedet. Mina tankar går till offren och de anhöriga, och kollegorna på SIDA, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Statssekreterare Gunvor G Ericson deltar i UNEA4 den 12-13 mars. Hon medverkar bland annat i ett seminarium om kopplingen mellan miljöåtgärder och mänskliga rättigheter, samt vid lanseringen av en ny global rapport om kemikalier.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-206 08 92
e-post till Jakob Lundgren