Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Isabella Lövin tar emot Agenda 2030-delegationens slutbetänkande

Publicerad

Måndag den 11 mars hålls ett seminarium då Agenda 2030-delegelationen överlämnar sitt slutbetänkande till statsrådet Isabella Lövin. I samband med seminariet finns möjlighet för media att ställa frågor.

Tid:
Plats: Malmtorgsgatan 3, Stockholm

Medtag presslegitimation.

Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Som en del i Sveriges genomförande av Agenda 2030 tillsatte regeringen i mars 2016 en delegation med uppgift att stödja och stimulera arbetet.

I samband med att Isabella Lövin tar emot slutbetänkandet gör Agenda 2030-delegationen en närmare presentation av innehållet. Då finns även möjlighet för media att ställa frågor. Vid intresse att delta i seminariet, kontakta pressassistent Inger Yalcin.

Seminariet direktsänds på regeringen.se.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Inger Yalcin
Pressassistent
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-548 77 20
e-post till Inger Yalcin

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.