Pressmeddelande från Miljödepartementet

Isabella Lövin tar emot Agenda 2030-delegationens slutbetänkande

Publicerad

Måndag den 11 mars hålls ett seminarium då Agenda 2030-delegelationen överlämnar sitt slutbetänkande till statsrådet Isabella Lövin. I samband med seminariet finns möjlighet för media att ställa frågor.

Tid:
Plats: Malmtorgsgatan 3, Stockholm

Medtag presslegitimation.

Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Som en del i Sveriges genomförande av Agenda 2030 tillsatte regeringen i mars 2016 en delegation med uppgift att stödja och stimulera arbetet.

I samband med att Isabella Lövin tar emot slutbetänkandet gör Agenda 2030-delegationen en närmare presentation av innehållet. Då finns även möjlighet för media att ställa frågor. Vid intresse att delta i seminariet, kontakta pressassistent Inger Yalcin.

Seminariet direktsänds på regeringen.se.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-206 08 92
e-post till Jakob Lundgren
Inger Yalcin
Pressassistent, Miljödepartementet
Telefon 08-405 52 76
Mobil 070-548 77 20
e-post till Inger Yalcin, via registrator