Pressmeddelande från Miljödepartementet

Myndighetsexperter ska bidra i Sveriges genomförande av EU:s reviderade energieffektiviseringsdirektiv

Publicerad

Regeringen ger Boverket, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) i uppdrag att bidra i arbetet med Sveriges genomförande av EU:s reviderade energieffektiviseringsdirektiv.

Myndigheterna ska stötta Regeringskansliet med juridiska bedömningar om vilka ändringar som behövs av svensk lagstiftning, till exempel lagen om energimätning i byggnader och fjärrvärmelagen. De ska också ta fram beräkningar av det nationella energisparkravet för perioden 2021–2030, samt av energibesparingseffekterna av dagens styrmedel för energieffektivisering.

Arbetet med Sveriges genomförande av EU:s reviderade energieffektiviseringsdirektiv förväntas pågå till våren 2020, då riksdagen ska ta ställning till de föreslagna lagändringarna.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Bakgrund

Revideringen av EU:s direktiv för energieffektivisering trädde ikraft den 24 december 2018 och ska i huvudsak vara genomfört i medlemsländerna senast den 25 juni 2020. De viktigaste förändringarna i direktivet innebär bl.a.:
• ett nytt mål på minst 32,5 procent energieffektivisering till år 2030,
• att de nationella energisparkraven förlängs till perioden 2021–2030
• att bedömningen om individuell mätning av värme, kyla och tappvarmvatten i befintliga byggnader är kostnadseffektiv även kan ta hänsyn till effekter av andra energieffektiviserande åtgärder, till exempel renovering.
Direktivet förtydligar även slutkunders och slutanvändares rättigheter när det gäller fakturering, information om fakturering och information om energianvändning baserat på individuell mätning.