Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Näringsministern deltar på energibranschens Qraftsamling för jämställdhet

Publicerad

På internationella kvinnodagen 8 mars ska näringsminister Ibrahim Baylan hålla ett anförande för deltagare i energibranschens förändrings- och ledarskapsprogram Qraftsamling. Deras program stöttar företag i energibranschen som vill arbeta systematiskt för jämställdhet och mångfald.

Tid:
Plats: Stockholm

Energibranschen står inför stora utmaningar när det handlar om kompetensförsörjning. Förändrings- och ledarskapsprogrammet Qraftsamling är ett verktyg för att stödja företag som vill arbeta för ökad mångfald och kompetensförsörjning. Nytt för denna omgång är att de har utökat målen till att öka andelen kvinnliga chefer, kvinnor under 30 år samt medarbetare med utländsk bakgrund.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta tf. pressekreterare Fredrik Persson.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.