Pressmeddelande från Miljödepartementet

Nina Cromnier ny generaldirektör för Strålsäkerhetsmyndigheten

Publicerad

Regeringen har idag utsett Nina Cromnier som ny generaldirektör för Strålsäkerhetsmyndigheten. Cromnier tillträder den 1 juni 2019.

Nina Cromnier är idag generaldirektör för Kemikalieinspektionen och är civilingenjör i kemiteknik, civilekonom samt har en magisterexamen i politik och organisation i förändring. Cromnier har tidigare bland annat varit departementsråd i Regeringskansliet och ordförande i styrelsen för Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa.

Regeringen har idag även utsett avdelningschefen Agneta Westerberg som vikarierande generaldirektör för Kemikalieinspektionen från den 1 juni 2019 till dess att en ny generaldirektör tillträder.

Presskontakt

Martin Kling
Pressekreterarare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00