Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny strategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria

Publicerad

Regeringen har nu fattat beslut om en ny strategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) för perioden 2019–2023.
Sveriges bidrag till Globala fonden visar tydliga och positiva resultat, främst genom att Globala fonden på ett avgörande sätt bidragit till att 27 miljoner människor överlevt dessa sjukdomar sedan 2002.

- Målsättningen att stoppa epidemier som aids, tuberkulos och malaria är högt satt, men också livsavgörande. Därför fortsätter Sverige att vara ledande för att stödja och finansiera det globala hälsoarbetet, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Strategin för Sveriges samarbete med Globala Fonden ersätter den tidigare förlängda resultatstrategin, och kommer erbjuda mer ändamålsenlig styrning, bland annat inom arbetet med Agenda 2030, jämlik hälsa och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Globala fondens stöd till arbetet inom global hälsa, SRHR och starkare hälsosystem är särskilt prioriterade frågor för Sverige. Globala fonden finansierar insatser i över hundra länder med hög sjukdomsbörda i de tre sjukdomarna. Målsättningen är att stoppa epidemierna, bidra till mer hållbara hälsosystem i länder och säkerställa att alla människor åtnjuter sina grundläggande mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Stödet till Globala fonden är efter stödet till Världsbanken det näst största multilaterala stödet från Sverige, och av stor strategisk betydelse för Sveriges bidrag till Agenda 2030.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00