Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ökad rättssäkerhet för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden

Publicerad

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag som bland annat syftar till att genomföra EU:s barnrättsdirektiv. Förslagen bedöms öka rättssäkerheten och säkerställa barns rätt till ett effektivt försvar.

Enligt förslaget ska ett barn som blir myndigt när han eller hon är frihetsberövad under vissa förutsättningar ha rätt att vara fortsatt placerad med barn under 18 år. Det tydliggörs också i lagen att åklagaren ska anmäla en försvarare till rätten om det med hänsyn till omständigheterna finns anledning att rätten prövar om personen uppfyller kraven för att vara försvarare. Om det finns synnerliga skäl ska en domstol kunna förordna en offentlig försvarare vid sidan av en försvarare som den misstänkte själv har utsett.

Lagförslaget innebär också att en arbetsgivare ska få ökade möjligheter att ersätta en offentlig funktionär dennes rättegångskostnader och att övervakningsnämnden ska få lämna information om förenklad delgivning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 11 juni 2019.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh