Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Peter Eriksson deltar i givarkonferens i Bryssel

Publicerad

Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete, deltar 13-14 mars i konferensen ”Supporting the future of Syria and the region” i Bryssel. Syftet med konferensen är att mobilisera det internationella givarsamfundet inför den humanitära situationen i Syrien och dess grannländer, samt att befästa det internationella stödet för den FN-ledda politiska processen.

Ministern kommer vid konferensen att redogöra för hur Sverige arbetar för att bistå människor i nöd, såväl i Syrien som i grannländerna. I år kommer Sveriges riktade bistånd till Syrienkrisen att uppgå till minst 1,1 miljarder kronor.

Sverige är en av de större humanitära givarna till Syrienkrisen, sedan 2011 har Sverige bidragit med 3,2 miljarder i humanitärt stöd. Utöver detta genomförs regeringens femåriga regionala strategi för Syrienkrisen, om 1,7 miljarder kronor mellan 2016 och 2020. Sverige är även en omfattande bidragsgivare av icke-öronmärkt stöd till FN och andra organisationer, som i år uppgår till nästan 3,2 miljarder kronor.