Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete besöker Georgien och Armenien

Publicerad

Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete besöker Georgien och Armenien den 19–22 mars. I Georgien kommer Peter Eriksson att träffa bland andra premiärminister Mamuka Bakhtadze och vice talman Tamar Chugoshvili. I Armenien träffar Peter Eriksson bland andra premiärminister Nikol Pashinjan och talman Ararat Mirzojan. Besök kommer göras vid svenska biståndsprojekt i regionen samt till EU:s observatörsmission (EUMM) i Georgien.

Vid sitt besök i Georgien och Armenien kommer ministern för internationellt utvecklingssamarbete att uttrycka Sveriges starka stöd för reformprocessen i respektive land. Georgien och Armenien ingår i regeringens regionala resultatstrategi för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet som gäller 2014–2020.

Sverige stödjer Georgiens strävan att närma sig EU inom ramen för associeringsavtalet som undertecknades 2014. Under 2018 uppgick stödet till 110 MSEK/år vilket gör Sverige till en av de största bilaterala biståndsgivarna till Georgien. Stödet koncentreras till tre områden: demokrati, MR och jämställdhet, miljö och klimat samt marknadsutveckling. Armenien och EU undertecknade 2017 ett fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal som lägger grunden för utökat samarbete.

Under besöket kommer Peter Eriksson att uppmärksamma 10-årsjubiléet av det Östliga partnerskapet (ÖstP). ÖstP, som grundades av Sverige och Polen 2009, är en del av EU:s grannskapspolitik och spelar en central roll i att fördjupa EU:s relationer med sex partnerländer i Östeuropa, inklusive Georgien och Armenien. Jubileumsåret är ett tillfälle att blicka tillbaka på de framsteg som gjorts sedan 2009 och samtidigt att blicka framåt och undersöka nya möjligheter till samarbete.

Kontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-557 38 01
e-post till Hanna Hessling
Martin Kling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00