Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen och parterna i möten om friska arbetsplatser

Publicerad

Under veckan har socialförsäkringsminister Annika Strandhäll träffat arbetsgivar- och fackliga organisationer för statlig, kommunal och privat sektor. Syftet med mötena har varit att följa parternas arbete för friska arbetsplatser, för att ingen ska behöva bli sjuk av sitt jobb.

Under den förra mandatperioden, för att undvika lagstiftning, lämnade arbetsmarknadens parter inom samtliga sektorer löften om att intensifiera arbetet för friska arbetsplatser till regeringen. Arbetet följs regelbundet upp på möten som leds av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Vid mötena stäms av hur arbetsgivare och fackliga organisationer arbetar för att ingen ska behöva bli sjuk av sitt jobb, men att den som blir det faktiskt får ett bra stöd åter.

– För mig är det självklart, du ska inte behöva bli sjuk av ditt jobb. All ohälsa som kan förebyggas ska också förebyggas. För att det ska bli verklighet måste hela samhället kraftsamla, men en stor del faller på vad som händer på arbetsplatsen, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

– Vi har haft bra och viktiga diskussioner med arbetsmarknadens parter, och jag har höga förväntningar på det arbete som de har åtagit sig. Något som lyftes på samtliga möten är vår gemensamma oro över ungas psykiska ohälsa. Vi har unga i dag som knappt ens hinner etablera sig på arbetsmarknaden innan ohälsan drabbar. Där behöver vi göra mer tillsammans, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Deltagande aktörer statlig sektor
Arbetsgivarverket, SACO-S, SEKO, OFR SPO.

Deltagande aktörer kommunal sektor
Sveriges kommuner och landsting, Kommunalarbetareförbundet, Akademikeralliansen, Lärarnas samverkansråd, OFR Läkare, OFR Hälso- och sjukvård, OFR Allmän kommunal verksamhet.

Deltagande aktörer privat sektor
Svenskt Näringsliv, PTK, Landsorganisationen.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter